Vitajte na vysokej škole, ktorá patrí medzi akademické inštitúcie s najpestrejším medzinárodným zložením na svete! Anglo-americká vysoká škola (AAU) – súkromná vysoká škola so sídlom v Prahe – láka študentov z celého sveta, ktorí chcú študovať v nádhernom, bezpečnom a cenovo dostupnom hlavnom meste Českej republiky. Iba u nás môžete získať celosvetovo uznávané vysokoškolské vzdelanie, medzinárodné znalosti i praktické zručnosti, ktoré vám v budúcnosti umožnia vybudovať úspešnú kariéru.

AAU je akreditovaná americkou asociáciou WASC Senior College and University Commission (WSCUC) – agentúrou registrovanou Ministerstvom školstva USA. Väčšina študijných programov AAU je akreditovaná Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy ČR. Ďalšie programy realizujeme v spolupráci s prestížnymi vysokými školami v Európe či inde.

Na AAU kladieme dôraz na kritické a tvorivé myslenie, efektívnu komunikáciu a praktickú flexibilitu. Ponúkame 17 bakalárskych a magisterských programov v angličtine. Kvalitu vyučovania zaručujú malé interaktívne triedy, ktoré umožňujú osobný prístup vyučujúcich.

HĽADÁTE ASPOŇ JEDEN DOBRÝ DÔVOD, KTORÝ VÁS PRESVEDČÍ, ŽE AAU JE PRE VÁS NAJLEPŠOU VOĽBOU? TU ICH NÁJDETE HNEĎ SEDEM!

1. PONÚKAME SKÚSENOSTI Z PRAXE

Vzdelávacia štruktúra AAU kladie dôraz na praktické skúsenosti a projekty z reálneho života, ktoré zaujímajú aj zamestnávateľov. Súčasťou študijného programu na AAU sú stáže: úzko spolupracujeme s firmami, neziskovými organizáciami a ďalšími odborníkmi so vzťahom k budúcim profesiám našich študentov, čím ich lepšie pripravíme na kariérny postup. Na stážach naši študenti získajú kontakty a spoznajú nástroje na získanie dobrého zamestnania po ukončení štúdia. Naši absolventi dosahujú skvelé výsledky v profesionálnej i akademickej kariére: pracujú po celom svete na vedúcich pozíciách v rôznych sférach obchodu, vysokoškolského vzdelávania, politiky, diplomacie a médií.

2. PRINÁŠAMEKVALITU

Vysokú kvalitu vzdelania poskytovaného AAU garantujú nielen medzinárodne uznávané akreditácie, ale v prvom rade pedagogickí pracovníci, ktorí absolvovali popredné svetové univerzity vrátane Harvardu, Yale, Stanfordu, Berkeley, Oxfordu, Cambridge, Sorbonny a ďalšie. Navyše túto kvalitu poskytujeme výhodnejšie, keďže naše študijné programy ponúkame za zlomok ceny podobne akreditovaných programov po celom svete. Okrem toho život v Prahe je z hľadiska nákladov viac ako o polovicu lacnejší než život v obľúbených univerzitných veľkomestách, ako sú Londýn, Paríž, New York, Los Angeles či Tokio.

3. OSOBNÝ PRÍSTUP

AAU je malá univerzita s veľkým srdcom. Priemerný počet poslucháčov na našich prednáškach a seminároch je pätnásť, čo umožňuje väčšiu interaktivitu a osobnejší prístup v rámci triedy i mimo nej. Viac diskusií a projektov namiesto bezduchého memorovania umožňuje aktívne rozvíjať v dnešnej dobe mimoriadne dôležité kritické myslenie a kreativitu. Vyučujúci majú pre jednotlivých poslucháčov viac času, vďaka čomu sa im môžu intenzívnejšie venovať a lepšie u nich rozvíjať efektívnu komunikáciu a všestranné myslenie.

 4. OCEŇUJEME TALENTY

Naši najlepší študenti získavajú prospechové štipendiá už po dvoch semestroch štúdia na AAU (10 – 100 % zľavy zo školného). Výnimočne nadaní uchádzači môžu získať štipendium už od začiatku štúdia. Mimoriadne nasadenie umožňuje našim študentom zapájať sa do projektov pre firmy, organizácie a zúčastňovať sa známych celospoločenských podujatí a festivalov – ideálna príležitosť na nadväzovanie profesionálnych kontaktov.

5. SME SVETOVÍ

Naši študenti pochádzajú z viac ako 70 rôznych národností, medzi lektormi a zamestnancami máme zastúpených viac ako 20 národností, preto už len samotný pobyt na univerzite je jedinečnou lekciou medzikultúrnej komunikácie. Nechajte sa na AAU inšpirovať od kolegov z celého sveta a naučte sa spolupracovať s ľuďmi z rôznych prostredí, s odlišnými názormi a životnými filozofiami. V neposlednom rade si na AAU vybudujete sieť priateľov a známych, ktorou obopnete celý svet.

6. SME SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÍ

AAU je nezisková vysoká škola, ktorá investuje naspäť do komunity, aby zlepšila modely vzdelávania. Spolupracujeme so strednými školami, našimi študentmi, pedagogickým zborom i absolventmi a snažíme sa rozvíjať etické povedomie a pocit spoločenskej zodpovednosti medzi ľuďmi i voči našej planéte.

7. PRAHA  ‒  Inšpiratívne mesto s rozumnými cenami

Praha, hlavné mesto Českej republiky, má 1,2 milióna obyvateľov. Považuje sa za jedno z najkrajších a najprívetivejších miest v Európe a vo vzdelávaní má dlhú tradíciu. Stala sa obľúbeným cieľom medzinárodných študentov pre dobrú dostupnosť, kozmopolitnú atmosféru a bohatú históriu, zaujímavú architektúru a kultúru. Životné náklady v Prahe sú relatívne nízke: oveľa nižšie ako v Londýne, Paríži, New Yorku či Tokiu. Praha okrem toho patrí k najbezpečnejším mestám a Česká republika bola označená za šiestu najbezpečnejšiu krajinu na svete. Vďaka skvelej polohe a dopravnej dostupnosti je výbornou základňou pre ďalšie cesty po Európe.

Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si o našich študijných programoch, akreditáciách a prijímacom konaní.

Ak máte záujem o viac informácií alebo sa chcete niečo spýtať, kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára:

kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára: