Vítejte na vysoké škole, která patří mezi akademické instituce s nejpestřejším národnostním složením na světě! Anglo-americká vysoká škola (AAU) je soukromá vysoká škola se sídlem v Praze. AAU přitahuje studenty z celého světa, kteří chtějí studovat v hlavním městě České republiky, získat celosvětově uznávaný vysokoškolský titul, praktické dovednosti a v budoucnosti si také vybudovat úspěšnou kariéru.

AAU je akreditována americkou asociací WASC Senior College and University Commission (WSCUC). Tato asociace je schválena také ministerstvem školství USA. Většina studijních programů AAU je akreditována Ministerstvem školství České republiky a některé programy se realizují ve spolupráci s prestižními vysokými školami se sídlem v Evropě i jinde v zahraničí.

AAU klade důraz na kritické a tvořivé myšlení, efektivní komunikaci a flexibilitu. Nabízí 17 bakalářských a magisterských programů v angličtině. Kvalitu vyučování zaručují malé, interaktivní studijní skupiny, které umožňují vyučujícím přistupovat ke studentům individuálně.

HLEDÁTE JEDEN DOBRÝ DŮVOD, KTERÝ VÁS PŘESVĚDČÍ, ŽE AAU JE PRO VÁS TOU NEJLEPŠÍ VOLBOU? TADY JICH NAJDETE ROVNOU SEDM!

1. ZKUŠENOSTI A PŘÍLEŽITOSTI Z REÁLNÉHO SVĚTA

Vzdělávací struktura AAU klade důraz na praktické dovednosti a zkušenosti z reálného pracovního života, které oceňují i budoucí zaměstnavatelé. Součástí vašeho studijního programu jsou stáže. Úzce spolupracujeme se společnostmi, organizacemi a odborníky, kteří mají vztah k vašim budoucím profesím a lépe vás připraví na to, abyste ve zvolené oblasti dosáhli úspěchu. Naši absolventi mají skvělé výsledky v profesionální i akademické kariéře a pracují po celém světě na vedoucích pozicích v oblasti obchodu, vzdělávání, politiky, diplomacie a médií nebo jako podnikatelé.

2. VÝJIMEČNÁ KVALITA A HODNOTA STUDIA

Vysokou kvalitu vzdělání poskytovaného AAU zaručují mezinárodně uznané akreditace a pedagogičtí pracovníci, kteří se odborně připravovali na předních světových univerzitách včetně Harvardu, Yalu, Stanfordu, Berkeley, Oxfordu, Cambridge, Sorbonny a dalších. Studium na AAU nabízíme za nižší školné v porovnání s podobně akreditovanými programy ve světě. Kromě toho život v Praze je z hlediska životních nákladů téměř o polovinu levnější než v jiných oblíbených studentských velkoměstech, jako je Londýn, Berlín, Toronto či Tokio.

3. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Více diskuzí a projektů v rámci vyučování, namísto bezduchého biflování, vám umožní aktivně rozvíjet mimořádně důležité kritické a kreativní myšlení. Třídy v AAU jsou malé a interaktivní. Průměrný počet posluchačů ve třídě je pouze patnáct, což umožňuje lektorům uspokojit individuální potřeby studentů. Vyučující má více času na jednotlivé posluchače a pomáhá jim, aby rozvíjeli efektivní komunikaci a dokázali lépe a všestranněji přemýšlet.

4. PODPORA TALENTU

Na základě studijních výsledků z prvních dvou semestrů získávají naši úspěšní studenti prospěchová stipendia (10 až 100 % slevy na školném). Vynikající středoškolští uchazeči, kteří se přihlásí na AAU, mohou získat stipendium už od začátku svého studia. Mimořádné nasazení otevírá našim skvělým studentům více příležitostí, jak se zapojit do vyhledávaných studentských projektů pro firmy a neziskové společnosti a zúčastnit se prestižních akcí s možností navázat cenné kontakty.

5. MEZINÁRODNÍ PROSTŘEDÍ

Protože mezi studenty AAU je zastoupeno více než 70 různých národností a mezi pedagogy a zaměstnanci více než 20 národností, už jen samotný pobyt na univerzitě pro vás bude mistrovskou lekcí mezikulturní komunikace. Na AAU budete čerpat inspiraci od lidí z celého světa a naučíte se spolupracovat s lidmi z multikulturního prostředí, s odlišnými názory a filozofiemi. V neposlední řadě si na AAU vybudujete síť přátel a známých z celého světa.

6. SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

AAU je nezisková vysoká škola, která nepřetržitě investuje do zlepšení komunity a modelů vzdělávání. Spolupracujeme se středními školami, našimi studenty, pedagogickým sborem i absolventy a snažíme se rozvíjet etické povědomí a pocit společenské zodpovědnosti mezi sebou navzájem i vůči naší planetě.

7. PRAHA – MĚSTO S INSPIRACÍ

Praha, která je považována za jedno z nejkrásnějších a nejpřívětivějších měst v Evropě, má dlouhou tradici ve vzdělávání. Stala se oblíbeným cílem mezinárodních studentů, a to díky dostupným cenám, kosmopolitnímu ovzduší a bohaté historii, architektuře a kultuře. Životní náklady v Praze se pohybují na rozumné výši v porovnání s jinými zahraničními městy. Praha je bezpečným místem k životu. Česká republika byla označena za šestou nejbezpečnější zemi světa. Díky své výhodné poloze představuje výbornou základnu pro cesty po celé Evropě.

Chcete se dozvědět víc? Přečtěte si o našich akreditacích, studijních programechpřijímacím řízení.

Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte nás pomocí následujícího formuláře.